BLOG

Rozvoj schopností dieťaťa

Rozvíjanie schopností dieťaťa ide ľahšie, ak odsledujeme v akom senzitívnom období sa dieťa nachádza, k čomu inklinuje a čo ho zaujíma. V tejto časti blogu nájdete inšpirácie na aktivity, ktoré podporujú rozvoj v rôznych oblastiach vývinu d...

Inšpirácie na hry

Pri väčšine hračiek je vopred jasné ako sa s nimi hrať. Existujú však aj také, kde spôsob hry nie je dopredu určený......