Reklamačný formulár

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

k e- shopu www.tutumutu.sk, predávajúci Olexa Design, s.r.o.

 

 

 

Meno a priezvisko:                   ......................................................................................................

 

Adresa bydliska:                       ......................................................................................................

 

Telefónne číslo/ email:              ......................................................................................................

 

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

 

 

alebo

 

 

Obchodné meno :                     ......................................................................................................

 

Sídlo/Miesto podnikania:            ......................................................................................................

 

IČO:                                        ......................................................................................................

 

Zápis:                                      ......................................................................................................

 

Zastúpenie:                              ......................................................................................................

 

DIČ/IČ DPH:                           ......................................................................................................

 

Telefónne číslo/ email:              ......................................................................................................

 

(ďalej len ako „podnikateľ“)

 

 

týmto u predávajúceho Olexa Design, s.r.o., Staré Grunty 3546/7A, 84104 Bratislava-Karlova Ves, IČO:55486479, DIČ: 2122005292 reklamujem nižšie uvedený tovar s uvedeným popisom vád.

 

Číslo objednávky alebo faktúry:                        ...............................................................................

 

Dátum objednania:                                           ...............................................................................

 

Dátum prevzatia tovaru:                                               ...............................................................................

 

Tovar, ktorý reklamujem (presný názov a kód tovaru podľa ponuky), farba, veľkosť, množstvo, cena tovaru:

 

....................................................................................................................................................................

 

Popis a rozsah vady tovaru, predmet reklamácie:

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

 

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom/výmenou tovaru:

 

....................................................................................................................................................................

 

 

V prípade požadovaného spôsobu reklamácie - vrátenie kúpnej ceny:

 

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .................................................................................................

 

 

Prílohy:........................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

V ..................................., dňa …...202., podpis ..........................

 

Reklamačný formulár na stiahnutie