Zaregistrujte sa do nášho newslettra a získajte 5% vernostnú zľavu na prvý aj každý ďalší nákup. Zľavu nie je možné kombinovať s iným typom zliav.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. V nasledujúcom uvádzame, akým spôsobom naša spoločnosť:

 

Michaela Radošani

so sídlom Ulica D. Krmana 130/4, 971 01 Prievidza

IČO: 53 295 196

Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza číslo ž.r.: 340-45342

 

postupuje pri spracúvaní osobných údajov v rámci spoločnosti.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“), a príslušnými ustanoveniami zákona

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Nariadenie GDPR bližšie upravuje práva dotknutých osôb fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov v Článku 15 –22 nariadenia GDPR.

 

TUTUMUTU-dúha